+47 33 47 33 47 post@vestfoldaudio.no

Velferdsteknologi siden 1985 — Fra idé til produkt

Varslingssystemer

 • Brannvarsling
 • Kollegavarsling
 • Hørselstekniske hjelpemidler
 • Løsninger på arbeidsplassen
 • Nabovarsling
 • App-løsninger
 • Spesialløsninger

Les mer

Lydsystemer 

 • God talelyd til publikum
 • Stemmeforsterkning
 • Lydutjevning / Universell Utforming
 • Konferansesystemer
 • Hørselstekniske hjelpemidler
 • Løsninger for barnehager og skoler
 • God lyd på arbeidsplassen
 • Spesialløsninger

Les mer

 

Velferdsteknologi

 • Egenvarsling
 • Vandringsalarm
 • Assistansealarmer
 • Sengevakt
 • Varsling til nærperson
 • Stemmeaktivert varsling
 • Sykehjem/aldershjem/omsorgsboliger
 • Spesialløsninger

Les mer

 

FlexiBlink LIFE

 

FlexiBlink LIFE er navnet på vår oppdaterte serie med varslingsprodukter. Selve produktenes funksjonalitet er i stor grad de samme som før. Endringene skyldes en teknisk oppgradering der produktene har blitt tilført en ny og bedre radio, med større sikkerhet og bedre rekkevidde enn tidligere. Samtidig har vi gjort sammenkoblingen av produkter vesentlig enklere, der «huskodebryteren» er byttet ut. FlexiBlink LIFE vil med tiden erstatte FlexiBlink-serien, men produkter og support på FlexiBlink-produkter vil være tilgjengelig i en god stund fremover.

De nye produktene gjenkjennes ved endringer i produktnavn og en godt synlig plassert FlexiBlink-LIFE logo.

Oversikt over FlexiBlink-LIFE produkter finner du her: https://www.vestfoldaudio.no/flexiblink-life/

Sammenkobling av nytt system

Sammenkobling av flere enheter

Nullstilling av sammenkobling

Nyheter

Uheldig vandring

Uheldig og farlig vandring   Foreldrene til en psykisk utviklingshemmet jente melder om en krevende hverdag der barnet til stadighet vandrer ut på egenhånd. Datterens spontane vandring medfører at hun må være under tilsyn hele døgnet. Hun kan finne på å gå ut...

read more

Varsling direkte til nabo for økt trygghet

Nabovarsling videresender alarmer til nærmeste naboer. Denne funksjonen er tilgjengelig i alle FlexiBlink LIFE varslingsmottakere.     Brannvarsling Med nabovarsling vil din(e) nabo(er) blir varslet om brannalarmen skulle utløses hos deg. Dette gir en ekstra...

read more

Klasserom

Fra vi startet med å utvikle AudioLink lydsystem har vi levert flere tusen klasseromsløsninger i Norge.   I starten var denne løsningen tiltenkt personer som hadde nedsatt hørsel og fokuset var stort på denne elevgruppen. Etter som årene har gått har vi levert...

read more

Nyhet! Elektronisk klokke/kalender med påminnelser

Denne våren lanserer vi to produkter i kategorien for "Kalendere og planleggingssystemer". De to klokke/kalenderne har fått navnene IRIS MÅNE og IRIS SOL. IRIS MÅNE er en elektronisk talende klokke med dag/døgn-visning. Den skal gjøre det enkelt for brukeren å holde...

read more

Kollegavarsling på tannlegekontor

På et tannlegekontor er det ofte flere tannleger enn tannlegeassistenter / tannlegesekretærer, og mange benytter stemmen for å tilkalle assistanse. På grunn av strenge hygieniske krav blir det for tungvint å benytte trykknapper, da disse stadig må...

read more

Et godt lydmiljø gir bedre læring

I støyende omgivelser må man anstrenge seg for å oppfatte hva som blir sagt. Dette påvirker evnen til å ta til seg ny kunnskap, og for at ny kunnskap skal lagre seg i hukommelsen.  Et godt lydmiljø kommer både lærer og elev til gode. Men når støy er en del...

read more

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

* indicates required