Hørselshemmede har lovbestemte rettigheter til god lyd

Hørselshemmede har lovbestemte rettigheter til god lyd

Universell utforming En alminnelig definisjon av universell utforming er: «Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.» Tanken om...
Lydutjevning i Klasserom

Lydutjevning i Klasserom

Fra vi startet med å utvikle AudioLink lydsystem har vi levert flere tusen klasseromsløsninger i Norge.   I starten var denne løsningen tiltenkt personer som hadde nedsatt hørsel og fokuset var stort på denne elevgruppen. Etter som årene har gått har vi levert...
AudioLink lydutjevningsanlegg

AudioLink lydutjevningsanlegg

AudioLink stemmeforsterkning fremhever konsonantene i teleområdet. I tillegg er nedre del av frekvensspekteret dempet. Dette bidrar til å gi økt taletydelighet. Systemet er enkelt i bruk, med kun av/på bryter og volumkontroll på høyttalerne.   AudioLink er et...

Nærfeltlyd

Den personlige lydforsterkeren “flytter” lyden fra kilden til brukerens nærlydområde. Det kan for eksempel være stemmen til en person som holder forelesning eller det kan være lyd fra TV apparatet som står noen meter unna. Flytter man seg inn på et...
Konferansesystem

Konferansesystem

I noen situasjoner kan det være upraktisk å benytte individuelle mikrofoner i form av håndholdte eller svanehalsmikrofoner. Ved å bruke rundtoppfangende omni-mikroner vil lyden bli fanget opp på avstand. Dette gjør det mulig å forsterke talen i et møte rundt et større...
AudioLink lydsystem for hørselshemmede

AudioLink lydsystem for hørselshemmede

Å være hørselshemmet er utfordrende. Å få med seg hva som formidles fra lærere og medelever er viktig.   Den hørselshemmede blir meget sliten gjennom en skoledag dersom det ikke er tilrettelagt med tekniske hjelpemidler og ikke minst at rommene som brukes er...
Barnehage

Barnehage

I barnehage ønsker man seg ofte et enkelt lydanlegg som kan tas med til stedet der aktiviteten skal være.   En god hodebøylemikrofon sammen med en bærbar høyttaler vil ofte være en god løsning. Dette sparer stemmen til den som skal snakke, samtidig som...
AudioLink lydutjevningsanlegg

Bibliotek og kulturhus

Anbefalte produkter:   1 stk AUDIOLINK BASE 4 (Art.nr ALBASE4 / HMS art.nr 189330) Kompakt AudioLink forsterker for opp til 4 AudioLink-radioer.  Anbefales brukt i klasserom der man har 1-2 mottakere fast til lærermikrofoner kombinert med 2-3 mottakere delt av et...
Lyttesystem for lærere med nedsatt hørsel

Lyttesystem for lærere med nedsatt hørsel

Lærere med små og mellomstore hørseltap er en gruppe Vestfold Audio har jobbet mye med. Mange lærere opplever hverdagen så vanskelig at de vurderer omskolering. De har sterkt ønske om å fortsette arbeidslivet, men klarer ikke den vanlige undervisningssituasjonen....
Samtaleforsterkere

Samtaleforsterkere

Vestfold Audio har produkter beregnet for personer som har vansker med å oppfatte lyd og tale.   Hørbarhet er nivået der en kan oppfatte tilstedeværelsen av tale, men ikke kan identifisere individuelle komponenter av det som sies. Taleforståelse går ut på å kunne...
AudioLink lydutjevningsanlegg

Fjernundervisning

Med et AudioLink kommunikasjonssett får man klar og tydelig tale gjengitt fra foredragsholdere og deltakere både lokalt og «fjernt» via fjernundervisningssystemer. Slike systemer brukes i dag på flere høgskoler/universitet. Å kunne sitte hjemme å følge undervisningen...

Retningslinjer for universell utforming

Hørselshemmede har lovbestemt rettighet til god lyd.   Universell utforming En alminnelig definisjon av universell utforming er: «Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov...

Relevante lover, forskrifter, veiledninger og publikasjoner

Viktige momenter: Med fokus på planprosessen bør man være spesielt observant på følgende områder: Lydisolasjon Romakustikk Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder Lyd- og taleoverføringsutstyr Varslingsanlegg Vibrasjonsforhold Lys  ...
Telefonløsninger

Telefonløsninger

Å oppfatte hva som sies i telefonen kan være utfordrende for mange. Redusert lydkvalitet i form av dårlig linje, lav kvalitet på mikrofoner, høyttalere og bakgrunnsstøy er faktorer som tydelig kan påvirke lydkvaliteten. Men også andre utfordringer som at man mister...