Varsling for hørselshemmede

Varsling for hørselshemmede

Vestfold Audio utvikler og produserer løsninger som hjelper hørselshemmede i hverdagen. Vårt varslingssystem sørger for å dekke de fleste daglige signaler og alarmer i hjemmet.   Varsling hjemme FlexiBlink LIFE er et varslingssystem for daglige signaler og...
Varsling direkte til nabo for økt trygghet

Varsling direkte til nabo for økt trygghet

Nabovarsling videresender alarmer til nærmeste naboer. Denne funksjonen er tilgjengelig i alle FlexiBlink LIFE varslingsmottakere.     Brannvarsling Med nabovarsling vil din(e) nabo(er) blir varslet om brannalarmen skulle utløses hos deg. Dette gir en ekstra...
Kollegavarsling

Kollegavarsling

Med kollegavarsling kan du raskt tilkalle assistanse ved akutte situasjoner.   På mange arbeidsplasser kan det oppstå akutte og spesielle situasjoner der man trenger umiddelbar assistanse. Tradisjonelt har det vært pleiepersonell på sykehjem og aldershjem som har...
Fjernvarsling til omsorgspersoner

Fjernvarsling til omsorgspersoner

Fjernvarsling sender varslinger fra FlexiBlink-anlegg til smarttelefon. Fjernvarsling blir ofte brukt i situasjoner der omsorgspersoner og pårørende har behov for å bli informert når varsling blir aktivert fra et FlexiBlink varslingssystem. Ved hjelp av vår AppSender...
Varsling fra tekniske innretninger

Varsling fra tekniske innretninger

Varslingssystemet FlexiBlink kan tilkobles eksisterende tekniske innretninger. På denne måten kan varslingssignalene både forsterkes og tilpasses.   I dagens samfunn benyttes det en rekke sikkerhetsprodukter og tekniske innretninger som gir lyd for å varsle en...
Varsling på arbeidsplassen

Varsling på arbeidsplassen

Ved å installere et FlexiBlink varslingssytem på arbeidsplassen kan man bidra til å gjøre arbeidsdagen for hørselshemmede både tryggere og enklere.   Systemet består av varslingssendere og mottakere som tilpasses etter behov. FlexiBlink er enkelt å installere og...
Brannvarsling på hotell / overnattingssted

Brannvarsling på hotell / overnattingssted

FlexiBlink varsling kan fungere både som et selvstendig varslingssystem og tilpasses installerte systemer. Dette kommer til god nytte der det er behov for utvidet varsling.   For mennesker med nedsatt hørsel er kraftig lyd ofte ikke godt nok ved alarmering av...
Oversikt over hendelser

Oversikt over hendelser

IRIS TOUCH (Art.nr IRIS / HMS art.nr 217358) IRIS varsler med daglige signaler og alarmer med klare symboler i farger. Du kan velge om det også skal varsles med lyd, talemelding og lysblink. IRIS har en rekke tilleggsfunksjoner, bl.a klokke, vekkerklokke,...
Kollegavarsling på arbeidsplassen

Kollegavarsling på arbeidsplassen

FlexiBlink er godt egnet for effektiv tilkalling / kollegavarsling på arbeidsplassen. Produktene har god rekkevidde, og man kan enkelt tilpasse varslingsformen selv, ved å skrive egen tekst eller velge bestemte symboler for de ulike alarmene. En varslingsmottaker kan...
Varslingssystemer for daglig trygghet

Varslingssystemer for daglig trygghet

FlexiBlink LIFE er et sikkert og trådløst varslingssystem for daglige signaler og alarmer i hjem og på arbeidsplass. Systemet tilpasses brukerens behov og sørger for at varslingen kommer tydelig frem.     FlexiBlink LIFE varslingssystem er svært fleksibelt...
Varsling i hjemmet

Varsling i hjemmet

Selv om alle kan ha nytte av et FlexiBlink varslingssystem i boligen, er systemet i første omgang utviklet for å gjøre hørselshemmedes hverdag enklere.   Hørselstap lammer ofte i det frekvensområdet der signalene til de fleste alarmer ligger. Da er det viktig at...
Brannvarsling på arbeidsplass

Brannvarsling på arbeidsplass

Vårt varslingssystem «FlexiBlink» kan både benyttes som et selvstendig varslingssystem og tilkobles eksisterende systemer, som sentralanlegg og lignende. Systemet gir mange muligheter ved behov for utvidet og kraftig brannvarsling.   FlexiBlink består av...
Sikker vekking

Sikker vekking

SENGEVIBRATOR (Art.nr SENGEVIB / HMS art.nr 233428) Sengevibratoren varsler med vibrasjoner nå den fanger opp varslingssignaler. Daglige signaler varsles med «rolig» vibrasjon. Alarmer varsles med full styrke. Les mer | Bruksanvisning   PUTEVIBRATOR (Art.nr...
Sikker vekking

Brannvarsling for hørselshemmede

Personer med nedsatt hørsel er særlig utsatt ved brann, og har behov for et høyere sikkerhetsnivå ved varsling av branntilløp. Nedsatt hørsel fører ofte til at man ikke oppfatter de høyfrekvente lydene fra vanlige alarmsystemer. Da er det viktig at varslingen tydelig...
Voldsalarm

Voldsalarm

Med voldsalarm kan du raskt tilkalle hjelp fra kollegaer om du havner i en akutt og ukontrollerbar situasjon.   Vi mottar en økende etterspørsel fra bl.a skoler, der lærere sliter med aggressive elever, offentlige kontorer som har utagerende klienter, assistenter...
Varsling til smarttelefon

Varsling til smarttelefon

Vestfold Audio har utviklet et varslingssystem for smarttelefoner, der du får varsel om hendelser i boligen eller på arbeidsplassen rett til smarttelefonen. Dette er et praktisk alternativ for aktive brukere som har behov for varsling når de er på farten. Systemet...