Hørselshemmede har lovbestemte rettigheter til god lyd

Hørselshemmede har lovbestemte rettigheter til god lyd

Universell utforming En alminnelig definisjon av universell utforming er: «Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.» Tanken om...
Et godt lydmiljø gir bedre læring

Et godt lydmiljø gir bedre læring

I støyende omgivelser må man anstrenge seg for å oppfatte hva som blir sagt. Dette påvirker evnen til å ta til seg ny kunnskap, og for at ny kunnskap skal lagre seg i hukommelsen.  Et godt lydmiljø kommer både lærer og elev til gode. Men når støy er en del av...
AudioLink lydutjevningsanlegg

AudioLink lydutjevningsanlegg

AudioLink stemmeforsterkning fremhever konsonantene i teleområdet. I tillegg er nedre del av frekvensspekteret dempet. Dette bidrar til å gi økt taletydelighet. Systemet er enkelt i bruk, med kun av/på bryter og volumkontroll på høyttalerne.   AudioLink er et...
God talelyd i møterom

God talelyd i møterom

Mange har møteaktivitet gjennom en arbeidsdag. Noen også på fritid. Å høre godt hva som formidles av kollegaer og møteleder er viktig.   Stasjonært anlegg Den mest vanlige løsningen er å montere 2 eller 4 søylehøyttalere på veggen avhengig av rommets størrelse....
Lyttesystem for TV og radio

Lyttesystem for TV og radio

Å lytte til TV og radio er ofte en stor utfordring for den hørselshemmede. Når TV står plassert noen meter fra godstolen vil lyden spre seg i rommet slik at taletydeligheten går ned. Mange hørselshemmede vil tenke at en må ha mye lyd fra TV eller radio. Dette er meget...
Kirkerom

Kirkerom

Vi ønsker å være meget tydelig på at AudioLink er utviklet og produsert for god talelyd. Dersom det er ønskelig å ha med trommer, gitarer, piano osv bør en ikke velge vårt anlegg. I mange kirker har man egne teknikere som setter opp PA anlegg ved konserter.   Det...
Optimal taleforståelse / Godt lydbilde

Optimal taleforståelse / Godt lydbilde

Hvem har ikke vært i situasjoner der vi har store problemer med å høre hva som blir sagt fra lærer, møteleder, foredragsholder, kollegaer o.l.?   Vi opplever ofte at det er vanskelig for en tilhører å høre tale tydelig. Det er flere årsaker til dette. Vanskelig...
Auditorier

Auditorier

Et AudioLink lydutjevningsanlegg for auditorier er laget for å gi likt lydtrykk i hele rommet. Samtidig vil foredragsholderen oppleve at hans / hennes stemme fyller auditoriet uten å måtte heve stemmen.   Det kreves ikke teknisk faglig kompetanse for å betjene...
Romakustikk

Romakustikk

Hvorfor kan det være så vanskelig å oppfatte tale?   Akustikkens betydning var kjent allerede i antikken. Allikevel er det i Norge gjennom de seneste tiår, tross mer enn tilstrekkelig med kunnskap, oppført svært mange bygg med det man opplever som dårlig...
Litt om lyd

Litt om lyd

Lydtrykk Det menneskelige øret er et meget følsomt instrument for lyd. Det vi i hjernen vår registrerer som lyd er faktisk lufttrykkvariasjoner mot trommehinnen. Til daglig kaller vi slike lydtrykkvariasjoner for lydsvingninger. Kraftige svingninger oppfattes som...