+47 33 47 33 47 post@vestfoldaudio.no

Varslingssystemer for daglig trygghet

FlexiBlink er et sikkert og trådløst varslingssystem for daglige signaler og alarmer. Systemet tilpasses brukerens behov og sørger for at varslingen kommer tydelig frem. Les mer